Svensk poesi

Dikt på svenska


Dikt Den sörjande trädgården

Ack, att fönster se
och väggar minnas,
att en trädgård kan stå och sörja
och ett träd kan vända sig om och fråga:
Vem har icke kommit och vad är icke väl,
varför är tomheten tung och säger ingenting?
De bittra nejlikorna sluta upp vid vägen,
där granens dunkel bliver outgrundligt.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 1,67 out of 5)

Dikt Den sörjande trädgården - Edith Södergran