Svensk poesi

Dikt på svenska


Dikt Välkommen, o vår!

Välkommen, o vår med din lovsång av ljus
och solvärmda vind kring den ensammes hus.
En urgammal spådom du skriver som ny
med skälvande skrift i den eviga sky.

(1920)


Dikt Välkommen, o vår! - Dan Andersson
«