Svensk poesi

Dikt på svenska


Dikt Ur gossens hjärta

Ur gossens hjärta de sleto bort Gud,
och ur mannen hans sista tro.
Och en vinter kom svartögda jättar från norr
och revo hans sista bro.
Och han byggde en himmel av lerkram och papp
skönt målad, med änglar besatt,
och en lärd teuton kom vägen fram
och slog det bort med sin hatt.
Och en herre av sanning och kärlek kom till
och ropade: allt är du.
Det var blott dig själv du såg. Och där
utanför finnes ej mörker, ej ljus.


Dikt Ur gossens hjärta - Dan Andersson