Svensk poesi

Dikt på svenska


Dikt Strid och vår

Det finns ej ord för sången
om dem som levat glömda,
men tysta gjort sin gärning,
för smickrets visor gömda
i härens djupa led,
för dem som tåligt burit
det ingen ville bära,
för dem vars namn ha saknats
där hjältar skördat ära
och stormän glömt sin ed.


Dikt Strid och vår - Dan Andersson