Svensk poesi

Dikt på svenska

Högt bland bergen

Högt bland bergen under furor, smekt av morgonvindar unga, låg jag drömmande på rygg inunder tysta, höga skyn Då kring […]

En vaknatt

I. O morgon, jag ropar mot solen, hav tack för det hopp som du gett om en högre och fullare […]

Jag är

Jag är ett djur och en vinter har jag sovit så stilla som en stock, som en klump av järn, […]

Ett rus

Här ligger jag och rullar mäj på Stånghedens grus – jag är glad att ej någon det vet. Jag vart […]

Pessimism

Jag har drömt om döden, när pulsarna bränt och när blodet har jämrat och gråtit – hur skönt är att […]

Canadaminnen

I Så hastigt de vandra mot land utan sol mina dagars rasslande ked! Likt vrakade garn ifrån vävarens stol mot […]

Ett dagboksblad

Nu dunka buffertar emot varandra, en sorgesam, men lugnande musik, nu ger jag den och den i alla andra, nu […]

Sång till västanvinden

Åh, dansa, sommarstorm med djupa orglars brus och dansa hem till Lotalam och Stenbrobergets häll! Smek barndomsdalen, starke vän, i […]

Till smärtan

Jag vet ej om fullare fröjd står att nå än när läpparna skälva av gråt, om vi någonsin leva så […]