Svensk poesi

Dikt på svenska

Generalen

Där sitter generalen tung och böjd av arbetsår och vilar sig mot ekens stam och ser hur tiden går. Han […]

Stora, stolta kärlek

Stora stolta kärlek, lik ett hav av rosor rött, älska ej så högt och hett och skumma dig ej trött! […]

Nattvandrare

Du var med oss, bror, i natt, mitt i syltans rök och skratt. Vi som aldrig var poeter när vi […]

Bekännelse

”Vad finnmarkspredikanten Banga kände när han låg på sitt yttersta med idel otrogna kring sängen, vet väl ingen, men hans […]

Ur gossens hjärta

Ur gossens hjärta de sleto bort Gud, och ur mannen hans sista tro. Och en vinter kom svartögda jättar från […]

En dåres syn

Jag såg hur Otterhällan laddades av välment dynamit, så att en katta jamade av fruktan, o och ack! Jag lockade […]

Minnet

Det stod en natt med stjärnor, många hundra, och brännkall rymd kring unge Villiams hus, en natt när tjärnens tunga […]

Milrök II

En gång i ändlösa skogar där urbergen stupande stå, bortom svindlande, vida myrar, där timmarna dödstysta gå, där välvde i […]

Predikaren

Rubinsållad glänser brokaden framför Ozmas bäddade rum – men den vise är full av leda, och hans blick är kall […]

En väg

En väg skymtar bitvis, var stilla, begär ej att se den till slut men var nöjd med det lilla – […]