Svensk poesi

Dikt på svenska

En gammal kolare

Min lyktas ljus går flämtande för min tunga, klumpiga fot – jag är en förlupen människa, som lever bland jord […]

Inferno

Skalden och drömmaren Håkan satt i sin kula och skrev – in genom springan vid dörren den dansande yrsnön drev. […]

Den hemlöse

Det hände en gång att en yngling en natt gick vilse i sin barndoms skog. Han kände sig främmande på […]

Kväde (till historiefilosofen)

Till historiefilosofen och filosofiske historikern hr Arthur Engberg i riksdagen, utgörande författarens filosofiska trosbekännelse. Ursäkta att jag stör oss så […]

Strid och vår

Det finns ej ord för sången om dem som levat glömda, men tysta gjort sin gärning, för smickrets visor gömda […]

Vaknatt

I kvävande vaknätter ändlösa långa, när minnen sticka som retade bin, jag ber om en vårnatt igen av de många, […]

Kvarnsången

I. Spinnerskan. I stugan vid Raisos svarta berg jag gästat en enda gång där sitter en gammal kvinna och spinner […]

Pajso

Du åldriga Pajso, som leker så ystert bland fallande dammar och rännor som brista, du sjunger väl ännu din ödemarks […]