Svensk poesi

Dikt på svenska

Jag har mött min huldra

Jag har mött min huldra i öknen en gång, och skall minnas dess röst tills jag dör, och eländigt jag […]

Snöharpan

Hon stod ensam med strängar av frost i sitt hår och spelade i nattvinden sen. Och hon var som en […]

Karis-Janken

I. Det var bara ett hybbel av klumpar kring röset där elden brann, det var ändå en kula att bo […]

Min broder, jag vet

Min broder, jag vet att du älskar ditt liv som en skatt, den bästa du äger. Du vårdar med möda, […]

Minnet

Vi gingo över Raiskis frusna, vida vatten, och sågo masugnsflammorna från Romebergabron. Och solen sjönk så sakta, i stänk av […]

Gillet på vinden

Jag satt på min ödsliga vind en kväll och beskådade ängarnas höst, och läste och tänkte på Jonson som i […]

Åska

I Jag hörde hur ljungelden samlade hop till strid i de väldiga valv och såg hur all rymden blev till […]

Spelmans mor

Jon Spelmans mor är gammal och grå, men ögonen drömma så unga av gammal eld som i hjärtat bor, och […]

Hymn

O gud, som de heliga nalkas på knä, du de hungrande världarnas bröd, vars större ljus är den dödliga tid […]