Svensk poesi

Dikt på svenska

Spelmannen

Jag är spelman, jag skall spela på gravöl och på dans, i sol och när skyar skymma månens skära dans. […]

Kom, lyssna

Kom, lyssna på stormen som rytande talar, på berg som i ödslighet ensamma stå! Högt rullar hans rop över natthöljda […]

Till min far

Så skön är väl ej glansen av stjärnor över byn, ej månens över grönskande dalar, som ljuset i dina ögon […]

Julvisa i Finnmarken

Att sjungas vid bordet till mörkt öl. För den vinande nordan och vintern, broder, för den grånande morgonens stjärna klar, […]

Den druckne matrosens sång

Sjömanskrog i Hull vid H…street. Första och andra styrman på ångaren Dana sitta vid var sitt bord med var sin […]

Som liten

Som liten drömde jag ordlöst ve om namnlösa ting, såg det onda ske, det som icke har slut eller hopp. […]

Visa om förr och nu

(Diktad på kafé Verdandi en skön afton) Du är ej mera vad du var, ditt tak är rökt och frätt, […]

Buddha

Den heta dagens röda sol har sjunkit stilla ner i bergens svala skuggors famn och lyser Dig ej mer. I […]