Svensk poesi

Dikt på svenska

Till kvinnan

Jag ville vi kunde mötas, du och jag, i glans av solsken och röda rosor en sommardag! Till jordens ära […]

När Gasken dog

Han vred sig på sin sotsäng i våndande kval, Gasken, spelman från Särna i Sjö: ”Jag skall spela för djävlarna […]

Krig

Det sitter en gud i det blåaste höga och blickar neråt jorden på djurens besvär: ’Nej titta, mina maskar, de […]

Dryckesvisa med kristidsrefräng

Melodi: Sjömans-chantyn ’Å, hej, å hå, Viktoria!’ Nu låtom oss sjunga om hänsvunna tider, när skåpen stod fulla av mat […]

En gamling

Jag fick bröd, man jag vet icke huru, det kom liksom ovanifrån, och jag byggde av otäljd furu ett pörte […]

Kung Brännvin

Jag smädar dig ej som du smädas av dem, som predika om plikt och moral, fast du kom mig att […]

En svart ballad

Han hittades halvdöd på ängen vid ån av Kärr-Mor på heden och vart hennes son och åt hennes fattiga bröd, […]

Omkring tiggarn från Luossa

Omkring tiggarn från Luossa satt allt folket i en ring, och vid lägerelden hörde de hans sång. Och om bettlare […]

Tiggaren Simons sång

Jag är tiggaren Simon – vill du höra mäj predika? Jag är skapt att mässa en åsknatt, eller hur? Min […]