Svensk poesi

Dikt på svenska


Dikt Namnet

Det lyser och skiner av ära kring namnet –
kring människan som bär det är nattmörkt och tomt.
Välsignad av packet, av livet förbannad,
han vandrar den väg som har intet till mål.


Dikt Namnet - Dan Andersson