Svensk poesi

Dikt på svenska


Dikt Memento mori

En makaber dikt, skriven i skymningen vid tre sejdlar och
tillägnad broder Ben

Broder, när smärtsamma åren bullrat sig bort i fjärran
och när vårt sista öl oss hugnat i dödens ro,
när våra själar fara att darrande dömas av Herran
och vårt törstiga kött blivit näriga maskars bo,
minnas vi ångest i glädjen, minnas vi ängslan att leva,
minnas hur hjärtat oss brände bakom glädjens billiga flor?
Sk√•da vi d√• som en satan bak’ molnens reva,
med hjärtan fyllda av visor och lust till lust och hor?

Nej, vi ha skrattat √•t √•snor, fast skymda av √§ngslans skugga –
glatt mot grinande apor må vi höja en fylld pokal!
Ty ock i D√∂dens √§ngd ljuvliga blomstren m√• dugga –
glatt må vi bjuda till dans var slinka på narrarnas bal
Oss skola synder f√∂rl√•tas, oss skall en gud f√∂rsona –
harpor oss givas i händren, ädelstensprydda, av guld.
√Ėdmjuka oss m√• vi g√∂ra, stadiga leva i trona,
vältrande av oss som trötta barn dom och förbannad skuld.


Dikt Memento mori - Dan Andersson