Svensk poesi

Dikt på svenska


Dikt Jag har mött min huldra

Jag har mött min huldra i öknen en gång,
och skall minnas dess röst tills jag dör,
och eländigt jag nynnar min stammande sång
i all skapelsens gränslösa kör.


Dikt Jag har mött min huldra - Dan Andersson