Svensk poesi

Dikt på svenska


Dikt Högt bland bergen

Högt bland bergen under furor, smekt av morgonvindar unga,
låg jag drömmande på rygg inunder tysta, höga skyn
Då kring hav av skogar, skorrande, jag hörde järnet sjunga
och ett kors kröp fram i rymden över byn.

Och en trådlös hälsning ville jag dig, broder, skicka,
rymdens ryttare och ärelystna dödskapten,
innan hundra telegrafer som i feber hinna klicka,
att du bräckt din fågels vingar och man hittat dina ben.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 2,75 out of 5)

Dikt Högt bland bergen - Dan Andersson