Svensk poesi

Dikt på svenska


Dikt Från klippans krön

Från klippans krön en konung såg,
högt över Salomos dal.
Där nedom tusen fartyg låg
och land och folk förutan tal.
Han räknade dem en stund – vad mer,
vid solnedgång de fanns ej mer.

(1920)


Dikt Från klippans krön - Dan Andersson