Svensk poesi

Dikt på svenska


Dikt En ung fader talar

Två ting är nära men nå ej varann,
jag betalar för ett och åt ett är jag träl:
det bröd som tystar min gosses gråt
och den hunger som äter min egen själ.

(1920)


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 3,67 out of 5)

Dikt En ung fader talar - Dan Andersson