Svensk poesi

Dikt på svenska


Dikt Brännmors visa

(Brännmor sjunger – Marna lyssnar)

Det är tungsamt när kärlekens blomsterprydda vår
en sorgens natt ditt unga hjärta når.
Men vi hoppas och vi tro på den förlossande dag,
som skall stunda till Herrens behag.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 4,00 out of 5)

Dikt Brännmors visa - Dan Andersson