Svensk poesi

Dikt på svenska


Dikt Ulla Winblad

[Corno.] – – – Fader Berg i hornet stöter;
Si hur lilla Nymphen söter
Svingar sig i en Dans.
[Corno.] – – – Si hur fader Berg han gapar;
När som Jergen Puckel skrapar,
Stöter han en Cadance.
Hurra! si Ulla dansar;
Engageanter, flor och fransar,
Hvit Sultan och blomster-kransar,
Hvita ben! :||:
Si Ljus och Lampors sken.

* * *

[Corno.] – – – Valdthorn bör man ha på Baler,
Strufvor, Nympher och Pocaler;
Stor sak uti Fioln.
[Corno.] – – – Si, hon slänger handen trötter;
Hvita ben och röda fötter;
Si himmelsblåa kjoln.
Hurra! si bröstet jäser.
Minsta veck i kjolen fräser.
Si hur fader Berg han läser
Noterna. :||:
Hej! kära far blås bra.

* * *

[Corno.] – – – Käre, blås som sjelfva Satan,
Håll Valdthornet ut åt gatan,
Herrarna ska gå in.
[Corno.] – – – Friska Grefvar och Baroner,
Och Husarer och Dragoner.
Hej friskt humeur och Vin!
Hurra! si Ulla skrattar;
Si hvad Galonerta Hattar,
Paris sin Helena fattar,
Röd och varm. :||:
Blås Fader Berg Allarm.

* * *

[Corno.] – – – Valdthorn hörs i luften mumla,
Och Sirener kring mig tumla,
Under Apollos Ljud.
[Corno.] – – – Ulla Winblad kära Syster,
Du är eldig, qvick och yster,
Hvar dag så står du brud.
Hurra! jag hör dig sjunga,
Jag ser Fröjas Tempel gunga,
Eldar kring i luften ljunga,
Full och våt :||:
Står jag i Charons båt.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Dikt Ulla Winblad - Carl Michael Bellman