Svensk poesi

Dikt pÄ svenska


Dikt Til sin Rival Fader Movitz, pÄ Caisa Lisas Namnsdag

Til sin Rival Fader Movitz, pÄ Caisa Lisas Namnsdag.
Dedicerad til Kongl. CapellmÀstaren Kraus.

Skratta mina barn och vÀnner;
SÀg om nÄgon af er kÀnner
Den som stÄr och spÀnner
Stora Dulcian,
Än den med peruken,
Med Skinn-förklÀ för buken,
Och KapprÄcken af buldan.
Bistert han mot noten grinar;
Hör hur han Hobojan pinar; – – – [Oboe.]
Gubben blÄser sÄ han tvinar.
Un poco lento! – – – [Oboe.]
Röret strÀngt han kniper,
Och med truten piper,
Gammal snÀll och van.
* * *

Cajsa Lisa, lilla Piga!
FÀll ej ögonen och bliga;
Skall hon intet niga,
Höra och se?
Hör huru det klingar,
Hur kÀrligt han nu tvingar
Sitt knöliga Oboe.
Alt för din skuld, Cajsa Lisa;
Movitz vill din Namnsdag prisa, – – – [Oboe.]
Gubben vill sitt hjerta visa.
A tempo gjusto! – – – [Oboe.]
Spela du, var glader;
Dikta dina rader,
Och din Nymph tilbe.
* * *

Broder Movitz, blÄs nu fakta,
SĂ„ vill jag min Nymph upvakta,
Vid mitt glas betrakta
Skönhetens prÄl.
Himlen nu förkorte
Alt ondt! – Hurra! blĂ„s Forte.
Kling klang! Cajsa Lisas skÄl!
HÀnnes ögon hjertan sÄrar.
BlĂ„s din Lymmel, hon mig dĂ„rar – – – [Oboe.]
Du och jag vi fÀlla tÄrar.
Ditt Nöt, Piano! – – – [Oboe.]
HĂ€nnes Fest vi fira;
Astrild kom och zira
Nu mitt tungomÄl.
* * *

Mycket Guld och dyra skÀnker,
Alt hvad som ditt hjerta tÀnker
Och för ögat blÀnker,
Blifve ditt val!
Barn-fader Ă„t Barnet,
JÀmt FÀstmÀnner i garnet,
Och PlÄtsedlar utan tal!
Borga intet Cajsa lilla,
LĂ„t Ducaten til dig trilla. – – – [Oboe.]
Riktigt Movitz, blÄs och drilla,
Un poco forte! – – – [Oboe.]
Tag ditt glas min broder,
DrÀnk i Bacchi floder
KĂ€rleks harm och qual.


Dikt Til sin Rival Fader Movitz, pÄ Caisa Lisas Namnsdag - Carl Michael Bellman