Svensk poesi

Dikt på svenska


Dikt Til K. Mor på Fyrkanten

[V:ello.] – – – Kära Mor!
Slå nu hand på kiolen,
Hör på Bas-fiolen,
Dansa tjock och stor.
[V:ello.] – – – Kära Far!
Fader Movitz klinga,
Låt nu qvinten springa;
Friskt Du stråken drar.
Stryk och knäpp och sup och dundra,
Låt hin Håle stå och undra
[V:ello.] – – – Hvem som är hans kar.

* * *

[V:ello.] – – – Mutter hör!
Skaffa Vin och Flickor
Båd’ med smäck och brickor;
Alt mig lika gör.
[V:ello.] – – – Stopet fullt!
Häll i Musikanten;
Här uppå Fyrkanten
Rätt nu blir tumult.
Hurra! Flickor och Fioler;
Brutna ben i Caprioler
[V:ello.] – – – På hvar fyllebult.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Dikt Til K. Mor på Fyrkanten - Carl Michael Bellman