Svensk poesi

Dikt pÄ svenska


Dikt Til Cajsa Stina

Sant va dÀ, ingen dricker; drick kÀre Bröder; SkÄder glasenom pÄ
bordenom i Krogenom; betraktom Stopenom pÄ hyllomen inom SkÄpdörrenom;
mÀrker huru det glÀnsande tennstopet, som Cajsa Stina stÄr dÀr och
hÄller, liksom talar til dig: Hej kÀra SjÀl! fukta din aska. Friliga,
kÀra Systrar, Friliga mina Bröder: veten J huru det kommer mig före?
Jo det kommer mig sÄ före, som ingen kan komma sig före förr Àn vi ta
oss en klunk. Hur sa? Hva ba? GutÄr kÀra SjÀl!

* * *

GutÄr bÄd natt och dag!
Ny vÀllust, nytt behag!
Fukta din aska;
Fram brÀnvins flaska;
Lydom Bacchi lag;
GutÄr bÄd natt och dag!
Si vÄr Syster Cajsa Stina;
Si hur hÀnnes flaskor skina.
KĂ€ra ta hit stopet, :||: grina;
Grina, svÀlj och drick, som jag.

* * *

Jag Àr den, som skall tömma stopet, det Àr du som skall slÄ i, och det
Àren j kÀre Bröder, som hafven at bestÀlla om ölet, at oss intet af
saftene tryta mÄ. Manquerar oss brÀnvin, fallerar oss öl; si sÄ
fallerar oss alt Courage. Ytterligare, Courage! Huru mÄnga Àrom vi?
Legio, ty vi Àro mÄnga. GutÄr Jergen Puckel! Hej Benjamin Schwalbe!
Sein Diener Eric Bergström! Dricker du Anders Wingmark? Redelige
Broder Berg! och du Christian Samuel Bredström! som ligger under
bordet, GutÄr! Trampa intet pÄ öket; knÀpp pÄ fiolerna; slÄ pÄ
trummorna; hÀll saft i stopet.

* * *

GutÄr, et laga fÄng;
VÄr sorgedag Àr lÄng;
LÄng Àr Buteljen;
Trumla Reveljen;
Supom om en gÄng;
VÄr sorgedag Àr lÄng.
Cajsa Stina stÄr och tappar;
Hela hjertat i mig klappar;
Bara ingen stopet :||: nappar;
DÄ gör jag min svane-sÄng.


Dikt Til Cajsa Stina - Carl Michael Bellman