Svensk poesi

Dikt på svenska


Dikt Til Cajsa Stina

Sant va dä, ingen dricker; drick käre Bröder; Skåder glasenom på
bordenom i Krogenom; betraktom Stopenom på hyllomen inom Skåpdörrenom;
märker huru det glänsande tennstopet, som Cajsa Stina står där och
håller, liksom talar til dig: Hej kära Själ! fukta din aska. Friliga,
kära Systrar, Friliga mina Bröder: veten J huru det kommer mig före?
Jo det kommer mig så före, som ingen kan komma sig före förr än vi ta
oss en klunk. Hur sa? Hva ba? Gutår kära Själ!

* * *

Gutår båd natt och dag!
Ny vällust, nytt behag!
Fukta din aska;
Fram bränvins flaska;
Lydom Bacchi lag;
Gutår båd natt och dag!
Si vår Syster Cajsa Stina;
Si hur hännes flaskor skina.
Kära ta hit stopet, :||: grina;
Grina, svälj och drick, som jag.

* * *

Jag är den, som skall tömma stopet, det är du som skall slå i, och det
ären j käre Bröder, som hafven at beställa om ölet, at oss intet af
saftene tryta må. Manquerar oss bränvin, fallerar oss öl; si så
fallerar oss alt Courage. Ytterligare, Courage! Huru många ärom vi?
Legio, ty vi äro många. Gutår Jergen Puckel! Hej Benjamin Schwalbe!
Sein Diener Eric Bergström! Dricker du Anders Wingmark? Redelige
Broder Berg! och du Christian Samuel Bredström! som ligger under
bordet, Gutår! Trampa intet på öket; knäpp på fiolerna; slå på
trummorna; häll saft i stopet.

* * *

Gutår, et laga fång;
Vår sorgedag är lång;
Lång är Buteljen;
Trumla Reveljen;
Supom om en gång;
Vår sorgedag är lång.
Cajsa Stina står och tappar;
Hela hjertat i mig klappar;
Bara ingen stopet :||: nappar;
Då gör jag min svane-sång.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)

Dikt Til Cajsa Stina - Carl Michael Bellman