Svensk poesi

Dikt på svenska


Dikt Til buteljen

N:o 61.
TIL BUTELJEN.

Se god dag min vän, min frände,
Se Buteljen, menar jag;
Aldrig bättre vän jag kände;
Var välkommen i vårt lag.
Gutår! :||:
Blif hos oss i dag. :||:
* * *

Hur står til min vän med Eder,
Alt för gladlynt synes du,
Complimenter bort jag beder,
Låt oss vackert kyssas nu.
Gutår! :||:
Låt oss kyssas nu. :||:
* * *

Hvarfrån kommer du min frände,
Ifrån Mosel eller Rhen?
Från Bordeaux ell’ verldsens ände?
Lika godt, du är ej klen.
Gutår! :||:
Godt, du är ej klen. :||:
* * *

Länge väntat har min strupa
Uppå dig min gamla vän,
Res nu neder hufvudstupa,
Men kom aldrig mer igen.
Gutår! :||:
Kom ej mer igen. :||:
* * *
Nå så drickom, friska bussar,
Hej courage! håll god min;
Lät man halsarna bli slussar,
Där nu vinet seglar in.
Gutår! :||:
Vinet seglar in. :||:
* * *

Himmel tack för mund och maga,
Men jag orkar intet mer,
Mina krafter de aftaga,
Glaset jag ej mera ser.
Gutår! :||:
Jag ej mera ser.:||:
* * *

Skicka Gubbar efter Prästen,
Jag mitt testamente gör,
Dock jag måste dricka resten,
At jag intet törstig dör.
Gutår! :||:
Intet törstig dör. :||:


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Dikt Til buteljen - Carl Michael Bellman