Svensk poesi

Dikt på svenska


Dikt Til Bröderne och Systrarna på Lokatten

Hej! sade Fredman hvar gång han hörde Valdthorn börja skråla,
Och spelmän såg: – – – [Corno.]
Verlden är ej så ful, som vi hänne ängslig afmåla
Med storm och våg; – – – [Corno.]
Alt leker för vår håg,
Skönhet i hvar ögna stråla,
Bränvin och dubbelt Öl ha vi nog,
Fioler på hvar krog.

* * *

Käraste Systrar uppå Lokatten, heder, tack och ära!
Och full Musik; – – – [Corno.]
Holländska pipor, Regarns-peruker, Ryssar som svära,
Och Jungfru-skrik. – – – [Corno.]
Den Båtsman han är rik,
Til Dublin ska han med Tjära;
Han där med långa böxorna står,
Han fick bra stryk i går.

* * *

Edra Markattor stå intet där i fenstret, Hut! och kika,
Bjud opp och nig. – – – [Corno.]
Blås Edra Satar, nu blåser en, blås alla tillika,
Blås som i krig. – – – [Corno.]
Hej lustigt! svinga dig
Anna Stina och Fredrica.
Kjolarna upp, Solfjädren i hand
Gutår, en Sup ibland.

* * *

Ge Fader Berg nu bränvin, han korsgeväret står och stöter.
Du raska dräng! – – – [Corno.]
Gräsgröna Böxor, blå Råck, grå Väst, kors hvad du är söter!
Med gult gehäng. – – – [Corno.]
En Hyrvagn, vänster sväng!
Ser du inte kusken höter?
Glasögona på Näsan; Gevär!
Nu balen öpnad är.

* * *

Bröder och Systrar klappa med händren, Valdthornen de träta.
Se Mamsell Spaas. – – – [Corno.]
Rosende röda kjortlar, och blåa strumpor, och släta,
Och gul Carcas. – – – [Corno.]
Rödt Vin i gröna glas!
Bröder lät oss alt förgäta;
Sjungom om kärlek, ropa på vin.
Välkommen min Cousine!

* * *

Där kommer Ulla Winblad; ge rum, och korsgeväret unnan!
Blås nu med force. – – – [Corno.]
Ser du Cupidos Altar, släpp in den dägliga Nunnan,
Stick om ni törs. – – – [Corno.]
Korsgevären nu i kors;
Slå til porten, öpna tunnan.
Käraste Bröder, Amen, gutår.
Det bästa återstår!


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Dikt Til Bröderne och Systrarna på Lokatten - Carl Michael Bellman