Svensk poesi

Dikt på svenska


Dikt Schmidts graf-chor

N:o 27.
VID CAPIT. AUGUST VONSCHMIDTS GRAF-CHOR.

Ur vägen :||:
För gamle Schmidtens bår! :||:
Här ligger Hjelten bland de stumma!
Sorgpukor tumma, mumla och brumma.
Kling klang :||:
Hej klinga och gutår!

Fall neder :||:
Du nykterhetens vän :||:
Är ej processen snygg och täcker?
Se på Pukslagarn, sjelfve Stendecker.
Kling klang :||:
Han står på läktaren.

Du suckar :||:
Ja döden har sitt qval :||:
Planberg han för med floret glaven.
Ach aldrakäraste täck är Prestafven!
Kling klang :||:
Du täcka Kämpendal.

I Choret :||:
Där stadnar vår Prestaf. :||:
Nu stämmas up musik redskapen,
Och på sin hautbois spelar nu Knapen.
Kling klang :||:
Kom drick vid Schmidtens graf.
Här hvilar :||:
Vår redelige Schmidt!:||:
Glasögon opp Herr Gutenschwager.
På Basfiolen hör hur han gnager.
Kling klang :||:
Sitt stilla granne, sitt.

Bland hjeltar :||:
Har Bacchus mist sin man :||:
Chorus i choret suckar och gråter,
Nystedt han spelar, mungigan låter.
Kling klang :||:
Drick granne hvad du kan.

Åt läktarn :||:
Min granne titta opp; :||:
Där ser du Bacchus sitter tyster.
Uti vår andakt, en Broder, en Syster,
Kling klang :||:
Drick i vårt sorgelopp.

Min granne :||:
Vil du i choret? Topp! :||:
Där får du flaskan ned ifrån lafven.
Kilberg har nycklarna sjelf til graven.
Kling klang :||:
Er tjenare – låt opp.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Dikt Schmidts graf-chor - Carl Michael Bellman
 »