Svensk poesi

Dikt på svenska

Önskan af en bacchi man

N:o 8 Önskan af en Bacchi man. Ach om vi hade, god’ vänner, en Så Ungerskt vin för vår strupa, […]

Mina björnar samlen eder

N:o 20 Mina björnar samlen Eder Mina björnar samlen Eder, vita handskar var person, svarta kläder med all heder, och […]

Gubben Noak

N:o 35 Gubben Noak Gubben Noak, gubben Noak var en heders man. När han gick ur arken planterade han på […]

Till kärleken och bacchus

N:o 7 Till Kärleken och Bacchus Kärlek och Bacchus helgas min skål; bägge sku firas av ungdom och ålder; en […]