Svensk poesi

Dikt på svenska

N:o 21

Varutinnan han 1:0 avmålar natten med dess nöjen, 2:0 tyckes liksom för ögonen ställa ett slags equilibrium emellan vinets och […]

N:o 33

1:o om fader Movitz’ överfart till Djurgården och 2:o om den dygdiga Susanna. Was ist das? – ge rum vid […]

Til Movitz Målare

Se hvar Movitz sitter där Vid sin tafla tyst och kär, Ler och målar Med et ljuft besvär. Verkstan glimmar […]

Ulla Winblad

[Corno.] – – – Fader Berg i hornet stöter; Si hur lilla Nymphen söter Svingar sig i en Dans. [Corno.] […]

Klubben

N:o 13 Klubben Det var rätt kuriöst; i går aftons så satt vi och talte om Finansverkets nu varande tillstånd, […]