Svensk poesi

Dikt på svenska

Till brodern Bredström

Nå, ä´ nu alla församlade här? Erik Bergström och brodern Pehr, Benjamin Schwalbe? ”Oui, mon frère, vi ä´ alla här.” […]

Til buteljen

N:o 61. TIL BUTELJEN. Se god dag min vän, min frände, Se Buteljen, menar jag; Aldrig bättre vän jag kände; […]

I Torshella

Storm och böjlor tystna ren, Himla-hvalfvets matta sken Mer och mer försvagas, Ren det börjar dagas, Molnen simma, Qualm och […]