Svensk poesi

Dikt på svenska

Bacchi 2:dra riddarslag

N:o 3 Bacchi 2:dra riddarslag Se menigheten, Hör på Trompeten, Pukorna vid Bacchi Riddareslag; Två Serviteurer Bli Commendeurer Af hans […]

Frossan

N:0 18 Frossan Snart är jag ryckt ur tidens sköte, och snart ur Bacchi armar förd; farväl du saft, du […]

N:o 45

N:o 45. Om ödet mig skull’ skicka En skön och dugtig flicka, :||: At med sitt pip och qval Mit […]

N:o 40

N:o 40. Ahasverus var så mägtig, Med en Persisk krona prägtig; Ja, hans riken voro, drick kära du, Hundra tjugo […]

N:o 44

N:o 44. Gamle bror Jockum, klang vid denna rågan! Hur mår din täcka fru! – Hvaba? Tackar ödmjukast för god […]

Bacchi bröllop

N:o 22. BACCHI BRÖLLOP Ach hör ett roligt giftermål! Tänk Venus skal stå brud Med Bacchus som hon gärna tål […]

N:o 34

N:o 34. På Gripsholm är alt för roligt, Men i M**** mins jag, Var Policen något svag, Och fastän det […]