Svensk poesi

Dikt på svenska

N:o 38

N:o 38. En Potiphars hustru med sköna maner, Joseph til kärlek vil locka, Rycker’n i manteln, och suckar och ber, […]

Måltidssång

N:o 21 Måltidssång Så lunka vi så småningom från Bacchi buller och tumult, när döden ropar; Granne kom, ditt timglas […]

N:o 58.. stadshagen

N:o 58.STADSHAGEN, Pastoral, Dedicerad til Herr Grosshandl. Eric Noer. Nej fåfängt! hvart jag ser, Ej minsta Nymph ger ögat ro; […]

N:o 14

N:o 14. Hade jag sextusende daler I quartaler :||: Och en tunna guld i arf, Si då skulle jag hålla […]