Svensk poesi

Dikt på svenska

Bacchi 1:sta riddarslag

N:o 2 Bacchi 1:sta riddarslag Ordenshärolder ta’n edra spiror, och Stendecker trumla nu. Bom bom bom bom med pukor och […]

N:o 50

HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS. N:o 50. Parternes Inställelse på Proclama-dagen. Parterna syns kring Bacchus så röder, Domare sitta desamma som […]

N:o 14, Till poeten Wetz

FREDMANS EPISTEL Till poeten Wetz. Klingar väl på alla instrumenter, men isynnerhet vid knäppning på basfiol. Hör, I Orfei drängar, […]

Om Bergströmskans Porträt

Om Bergströmskans Porträt. Dedic. til Herr Professoren och Ridd. Sergel Min Son! Dina kärl, dina skålar Kring din pensel i […]

Til K. Mor på Fyrkanten

[V:ello.] – – – Kära Mor! Slå nu hand på kiolen, Hör på Bas-fiolen, Dansa tjock och stor. [V:ello.] – […]

N:o 17, Til Syster Lisa

Til Syster Lisa. Systrar och Vänner. Och hvar en mig känner God dag! Pukare skramla Och ramla. – – – […]

N:o 49

HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS. N:o 49. Upskofs Utslag i Saken. Som nu och emedan Rätten funnit alla redan, At Bacchi […]

N:o 15

N:o 15. Källarsång. Kom sköna Källar-flickor I hurtigt språng, i tripp och traf, Slå upp båd’ sprund och svickor, Och […]

I Mälaren en sommar-morgon 1769

Solen glimmar blank och trind, Vattnet likt en spegel; Småningom upblåser vind I de fallna segel; Vimpeln sträcks, och med […]

N:o 11

N:o 11. Portugal, Spanjen, Stora Britanjen, Ach om jag ägde de kronor i quäll Uppå min hjessa! Skull’ en Prinsessa […]