Svensk poesi

Dikt pÄ svenska


Dikt Önskan af en bacchi man

N:o 8
Önskan af en Bacchi man.

Ach om vi hade, god’ vĂ€nner, en SĂ„
Ungerskt vin för vÄr strupa,
Och at vid sÄstÄngen vi voro tvÄ,
Som hade lof til at supa!
Vi skulle ligga, Gud signe Guds lÄn!
Jag och kamraten med tungan i sÄn.
Ach! om vi hade, god’ vĂ€nner, en SĂ„
Ungerskt vin för vÄr strupa!

Ja! fast den sÄn vore tunger som bly,
Skull’ han bli lĂ€tt til at bĂ€ra;
Jag skull’ med krafter och rosende hy
Lyfta min börda och svÀra;
Och min kamrat skulle ta mig i famn,
Dansa med stÄngen och sjunga mitt namn.
Ach! om vi hade, god’ vĂ€nner, en SĂ„
Ungerskt vin för vÄr strupa!

Ej pÄ trehundrade steg nÄgon sjÀl,
Nej ingen kÀft pÄ trehundra;
Nej vĂ„ra portar skull’ stĂ€ngas sĂ„ vĂ€l,
Ingen skull’ bulta och dundra;
Bulta nĂ„’n dit, skull’ vi lyfta vĂ„r stĂ„ng,
FÀkta som bröder och dö pÄ en gÄng.
Ach! om vi hade, god’ vĂ€nner, en SĂ„
Ungerskt vin för vÄr strupa!

BĂ„d’ uti urvĂ€der, solsken och slask,
Dunder och blixt och i torka,
Ja om frÄn himlen föll Ànglar pladask
Neder i sĂ„n, skull’ vi orka,
Orka at slÄs, köra opp dem til mÄn,
Taga basunen och dricka ur sÄn.
Ach! om vi hade, god’ vĂ€nner, en SĂ„
Ungerskt vin för vÄr strupa!


Dikt Önskan af en bacchi man - Carl Michael Bellman