Svensk poesi

Dikt på svenska


Dikt N:o 64, Rörande sista Balen hos Frömans i Horns-Kroken

Rörande sista Balen hos Frömans i Horns-Kroken.

Fäll dina ögon och skäms nu din tåssa;
Komma på Baler och intet ha skor!
Dansa vid valdthorn som tungfotad klåssa!
Kalla Baroner och Grefvar för bror!
[V:cllo.] – – – MovitzKnäpp nu din ljufva tenor;
[V:cllo.] – – – Din konst är stor. [D. C.]
[Corno.] – – – Valdthornen hörs;
[Corno.] – – – Stråkarna förs;
Movitz på stolen – – – [V:cllo.]
Stämmer Fiolen, – – – [V:cllo.]
Slår eld på pipan, gömmer pung och stål,
Röker och pustar, – – – [V:cllo.]
Dundrar och rustar, – – – [V:cllo.]
Hvälfver ölkannan, dricker lagets skål.
* * *

Lotta, jag tilstår, med guldur din Satan!
Roben en stöld från en sparrlakans säng. [Fin.]
Brudar från Skottgränd, Brudgummar från gatan,
Tag nu hvarandra i handen och sväng.
[V:cllo.] – – – Movitz stäm up din skorrande sträng,
[V:cllo] – – – Och nacken släng. [D. C.]
[Corno.] – – – Där dansar en,
[Corno.] – – – En Sjö-Capten.
Talar han Svenska? – – – [V:cllo.]
Nej blott Holländska. – – – [V:cllo.]
Se på hans isterhaka och peruk;
Märk hans miner; – – – [V:cllo.]
Se hur han skiner, – – – [V:cllo.]
Rödbrun i synen med en kullrig buk.
* * *

Hvem är den där Flickan med Styrman där ligger?
Hon som så flåsar och bröt sin corsett. – – – [Fin.]
Lördan hon dansar, om Söndan hon tigger,
Måndan hon hvirflar sin spinnråck så lätt,
[V:cllo.] – – – Tisdan står hon för Kämnärs-rätt,
[V:cllo.] – – – Så snörd och nätt. [D. C.]
[Corno.] – – – Valdthornet stöt,
[Corno.] – – – Movitz dit nöt!
Glo ej på vakten, – – – [V:cllo.]
Håll bara takten. – – – [V:cllo.]
Styrman med knifven dansar mot Capten.
Tig på minuten, – – – [V:cllo.]
Håll bara truten. – – – [V:cllo.]
Fan far i dej, du mister arm och ben!
* * *

Knifvarna blixtra och Nympherna dåna,
Käppar och klingor de splittras i skyn. [Fin.]
Bleknade näsor med blodsår och blåna,
Svällande kindben och koppärrig hy.
[Oboe.] – – – Movitz i fönstret skådar på ny,
[Oboe.] – – – Med hufvudbry. [D. C.]
[Corno.] – – – Hornen ge ljud,
[Corno.] – – – För Vinets gud.
I Fröjas Tempel, – – – [V:cllo.]
Ger han exempel – – – [V:cllo.]
At han är rusig, tapper, kär och qvick,
Kärleken brinner; – – – [V:cllo.]
Vinet det rinner; – – – [V:cllo.]
Paltarna skyldra, Bacchus ropar drick.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 3,67 out of 5)

Dikt N:o 64, Rörande sista Balen hos Frömans i Horns-Kroken - Carl Michael Bellman