Svensk poesi

Dikt på svenska


Dikt N:o 60, Til Bränvins-Advocaten Fader Kulkus om något som passerat

Til Bränvins-Advocaten Fader Kulkus om något
som passerat.
Sitter du ännu och ljuger
Och ur flaskan suger,
Hvälfver stopet och så sluger
Uppå spelman ser?
Kulkus! intet åt du krusar,
Parten in nu rusar;
Præses sitter ren och snusar,
Räknar mynt och ler,
Sportlen delar; Spelman spelar. – – – V:cllo.
Klockan är, om jag ej felar,
Elfva eller mer.

Bredströms kärsta illa låter,
Niger djupt och gråter;
Caisa Wingmark skickar åter
Præses ett tjog ägg.
Uprop! Kulkus tag din värja,
Du skall in och svärja.
Kan du själen intet bärja?
Hand på boken lägg.
Fan är listig, jag är dristig, – – – Vcllo.
Lagen klar, men rätten tvistig.
Stryk dig om ditt skägg.

Caisa se med stora buken,
Hvit och ren och struken;
Præses ruskar på Peruken,
Och blir jäfvig sjelf.
Hur han bläddrar uti Lagen,
Præses denna dagen
Synes sjelf med Themis tvagen
Uti Fröjas Elf.
Caisa niger, fram hon stiger; – – – V:cllo.
Præses och Notarien tiger.
Hvälf om stopet hvälf.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 3,33 out of 5)

Dikt N:o 60, Til Bränvins-Advocaten Fader Kulkus om något som passerat - Carl Michael Bellman
 »