Svensk poesi

Dikt pÄ svenska


Dikt N:o 54

HANDLINGAR RÖRANDE
BACCHI CONCURS.
N:o 54.
RĂ„dstu-RĂ€ttens Voterings Protocoll och sluteliga
Utslag i Concurs-Tvisten emellan Bacchus
och des BorgenÀrer.

I nÀrvarande Parter,
Som i Concursen Àga rÀtt och talan,
Som med dom och lagfarter
Knipt rubb och stubb ur sjelfva kÀllarsvalan;
Ingen invÀndning mer at göra,
QuÊstio an? Àr nu denna,
At vi prompt, som vi alla böra,
Fri vÄr Bacchus bekÀnna.
Lef vÄr Broder,
VĂ„r Bacchus fri,
SĂ„ fri som vi!
Hvad sÀger ni?
Oui, oui.
LĂ„tom oss nu vara glada,
I hans varma floder bada,
Hvar med sin flicka,
Hvar i sin ficka
Hafva nÄgot i.
* * *

I anledning af saken,
SÄ Àr nu bara sjelfva hufvud frÄgan,
Om Herr Preses Àr vaken,
Och om han uti dryckjom har förmÄgan,
At han dommen ej annan mÄlar
Än lagstiftaren menar,
Eller om han för nÄgra BÄlar
Sig med Parten förenar.
Ja! skrek Mörtberg,
Hej fylleri!
Det mÄ sÄ bli,
SlÀpp Bacchus fri,
Och hÀll uti.
LĂ„tom oss i nya BĂ„lar
Se hur morgonstjernan strÄlar.
Klang Creditorer!
Klang Debitorer!
Klang hvad sÀgen J?
* * *

I anledning af lagen,
Och RÀttgÄngs Balkens tjugufemte mening,
Bör ske uprop pÄ dagen,
JÀmt fjorton dagar mellan hvar förening.
Paragraphen Àr ren och tydlig,
Hur du blÀddrar och söker;
Medlertid mÀrk nu huru prydlig
BÄlen sqvalpar och röker.
Ja! skrek W. . zen,
NĂ„ fan fari
Filuteri
Och Vingleri!
Hur ska det bli?
Huru gÄr nu med Crediten?
Strunt, sa Bacchus, i den sk. . . n
Den Àr i putten,
Strunt i hela tutten.
Men hvad sÀgen J?
* * *

I anledning af detta
Och meo voto, falli ralli ralla,
Ropa W. . zen med rÀtta,
BĂ€r hit en dugtig kallsup Uddevalla. –
Hvad Àr sen ditt petitum Broder,
Vill du ha oss at grÄta?
Eller vill du i vinets floder
Nu vÄr broder förlÄta?
Nej! skrek W. . zen,
Platt intet, nej;
Det hÀnder ej,
Och huru hej! –
Men kÀra sÀj
Har ni nÄgot mer att bjuda?
Klang! jag gapar som en ruda;
Safterna klarna.
Ädle Lagfarna,
SÀj, hvad sÀjen J?
* * *

I anledning af bristen,
SÄ finna vi vÄr Bacchus bör cedera.
Glaset tomt, Tunnan gisten,
Och ingen droppa fins i BĂ„len mera;
PÄ ny rÀkning vÄr Bacchus borgar,
Och vi borga tilbaka,
Ur hans kittlar och ur hans korgar,
BĂ€sta drufvor som smaka.
Rigtigt, Rigtigt!
Och ny Credit,
Och ny Debit;
BĂ€r bara hit,
bÄd rum och sprit.
LÀt oss vÄga hvad vi kunna
At uphjelpa Bacchi tunna,
Töm alla mÄtten
Rent uti botten.
Men hvad sÀgen J?
* * *

J nÀrvarande Parter,
Som i Concursen Àga rÀtt och talan,
Som med dom och lagfarter
Knippt rubb och stubb ur sjelfva kÀllarsvalan;
Ingen invÀndning mer at göra,
QuÊstio an? Àr nu den denna;
At vi prompt, som vi alla böra,
Fri vÄr Bacchus bekÀnna.


Dikt N:o 54 - Carl Michael Bellman