Svensk poesi

Dikt på svenska


Dikt N:o 53

HANDLINGAR RÖRANDE
BACCHI CONCURS.
N:o 53.
Särskildt Votum af Rådman Christ. Wingmark.

Som af Handlingarne, Bröder,
Syns hur intricat
Brodren W. . z sin fordran stöder
Blott på prat,
Och nu alldenstund som saken
Är så delicat,
At man näpplig funnit maken
Surrogat;
Alt så
Får gå
Med alt ihop til Kungs;
Och vivat Bacchi göromål!
Men ach!
Mer Rack
Och Pontac i vår bål
Se här et glas med rågadt mål.
* * *

Såleds meo voto, mera
Stadgar ej vår lag;
Lätt då Bacchus få cedera,
Så gör jag,
Den som intet har Contanter,
Må, om han är svag,
Borga fritt på ur och panter.
Vin i dag!
Men du,
Hör nu,
Din skål vid glaset sjungs,
Och vivat Bacchus Vinets Far!
Men känn,
Min vän,
Den Punschen han är rar;
Se här en saft så varm och klar,
Således meo voto, mera
Stadgar ej vår lag;
Låt då Bacchus få cedera,
Så gör jag.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Dikt N:o 53 - Carl Michael Bellman