Svensk poesi

Dikt pÄ svenska


Dikt N:o 53

HANDLINGAR RÖRANDE
BACCHI CONCURS.
N:o 53.
SĂ€rskildt Votum af RĂ„dman Christ. Wingmark.

Som af Handlingarne, Bröder,
Syns hur intricat
Brodren W. . z sin fordran stöder
Blott pÄ prat,
Och nu alldenstund som saken
Är sĂ„ delicat,
At man nÀpplig funnit maken
Surrogat;
Alt sÄ
FÄr gÄ
Med alt ihop til Kungs;
Och vivat Bacchi göromÄl!
Men ach!
Mer Rack
Och Pontac i vÄr bÄl
Se hÀr et glas med rÄgadt mÄl.
* * *

SĂ„leds meo voto, mera
Stadgar ej vÄr lag;
LÀtt dÄ Bacchus fÄ cedera,
SÄ gör jag,
Den som intet har Contanter,
MÄ, om han Àr svag,
Borga fritt pÄ ur och panter.
Vin i dag!
Men du,
Hör nu,
Din skÄl vid glaset sjungs,
Och vivat Bacchus Vinets Far!
Men kÀnn,
Min vÀn,
Den Punschen han Àr rar;
Se hÀr en saft sÄ varm och klar,
SĂ„ledes meo voto, mera
Stadgar ej vÄr lag;
LÄt dÄ Bacchus fÄ cedera,
SÄ gör jag.


Dikt N:o 53 - Carl Michael Bellman