Svensk poesi

Dikt på svenska


Dikt N:o 52

HANDLINGAR RÖRANDE
BACCHI CONCURS.
N:o 52.
Protocollernes Justering i Concursen.

Närvarande vid fluidum,
I Rättens stora rum,
Högädle Preses Bacchi vän!
Drick om igen,
Så Rättens respective män,
Och så Notarien,
Kämnären just den där, ja den,
Primarien.
Bjud parterna
I glasen ta,
Och Domar-klockan rör.
Nu Protocollet parten för
Justeras bör. :||:
* * *

Uplästes hvad i denna tvist
Anförts af Utterquist:
Hur han ej mer än han bekänt,
Fått tolf procent.
Sen hur han tuskat, hur han länt,
Och krånglat excellent,
På Bacchus et par skor förtjent.
Så där omtränt,
Vidkänt – ja visst.
Klang Utterquist!
Stig opp och gör så här. *)
Hvad Protocollet innebär
Justeradt är. :||:
* * *

Hvad anbelangar W. . zens stop,
Ren lögn är alt ihop;
Han sjelf utklunkat där han står,
Hvar enda tår,
Sötkummil sa du, du ditt får,
Väl sämre i dig går.
Du plundrar Bacchus än et år
Om du förmår
Vidkänt – och sant.
Bror W. . z, charmant!
En kallsup, klang mon cher!
Ditt Protocoll och ditt besvär,
Justerat är. :||:
* * *

Notarien anbefaltes sen,
At leda Bacchi män
Längst fram til Rättens stora Bål
Och Högtids prål,
Til andra glada göromål,
Til Fröjas dans och skrål.
Drick ropar Preses, drick en skål
Ur denna Bål:
Hvad ögat rör,
Hvad sällhet gör,
Och hjertat ömt begär!
Vårt Protocoll nu ungefär
Justerat är. :||:
*) Här tömdes glasen.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)

Dikt N:o 52 - Carl Michael Bellman