Svensk poesi

Dikt på svenska


Dikt N:o 51

HANDLINGAR RÖRANDE
BACCHI CONCURS.
N:o 51.
Parternes Uprop och Edgång i Concursen.

Utterquist – Ja!
Mörtberg Hur sa?
Och du Bror W. . z räck alla fingrarna,
Tummen på glaset – Klang J Bacchi män.
Skranket igen.
Närmre min vän.
Läs nu efter mej som det vore pränt.
Gaf han er
Något mer?
Inte mer än tolf procent. :||:
Klang Utterquist!
Tack bror för sist;
Hvad har du borgat? Huru stor är summan Mörtberg?
Intet så stor,
Blott et par Skor,
Som han söp opp i höstas tror jag mest;
Item en Rock, dito en Väst,
Dito et par Byxor som skifta i grått.
Det var godt;
Fyll ditt mått,
Och var nögder med din lott. :||:
* * *

Du med grå rock
Hjulbent och tjock.
Tungfotad jämt och pirrögd som en bock,
Släpp fram Bror W. . z med Documenterna.
Klang det var bra!
Vivat! hurra!
Tummen uppå glaset, läs efter mej.
Hvad vill du
Säja nu,
Huru stor är fordran säj? :||:
Jo, alt i hop
Är för et stop
Bästa Sötkummil och en bål med Pomeranser,
Dito en Kjol,
Noch en Fiol,
Dito en Stubb i trasor lapp på lapp,
Item en käpp, dito en Knapp,
Dito et par Lakan som skifta i grönt.
Det var skönt!
Nu du rönt,
Hur vår Bacchus dig har krönt. :||:


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 4,33 out of 5)

Dikt N:o 51 - Carl Michael Bellman