Svensk poesi

Dikt på svenska


Dikt N:o 50

HANDLINGAR RÖRANDE
BACCHI CONCURS.
N:o 50.
Parternes Inställelse på Proclama-dagen.

Parterna syns kring Bacchus så röder,
Domare sitta desamma som sist,
Hvar en sin arm på ölbägarn stöder,
Under templets förgylda list.
Du där längst in i vrån,
Hvad heter du min Son?
Hvad heter du min Son, som dig föder och göder?
Utterquist! jo, så heter jag Bröder.
Vivat, vivat Bror Utterquist!
* * *

Ni där Betjenter äldsta på Staten,
Hör är det fredag ell’ torsdag i dag?
Nej dä ä måndag gissar kamraten.
Klang fri måndag och lustigt lag!
Du där med halfva skon,
Hvad heter du Patron?
Hvad heter du Patron, du som sköflar nu faten?
Jag heter W. . z och skumpar för maten,
Och Instantierna känner jag.
* * *

Uff! si den där med Pontac kring truten,
Kors hur han frögdas i flickornas famn!
Ä’ke det du, som pantat Surtouten
För vår Bacchus – Hvad är ditt namn?
Skrif skrifvare, nå skrif –
Ditt namn du usla lif? –
Ditt namn du usla lif? – Skuffa till’n och kör ut’en.
Mörtberg mitt namn, från Tullen förskuten,
Fordom Tullnär i Cimbritshamn.
* * *

Än då den där, Fullmägtig, ty värre,
För Mor på Wismar vid Danto Staket? –
Min Principal så väl som min Herre
Prima Regula juris vet.
Än namnet då? – Sitt ner. –
Det angår intet er. –
Den blånan under ögat, i pannan det ärre’. –
Bland Advocater, fast bland de smärre,
Lik som ni lik så tjock och fet.
* * *

Klang då gutår! lät klockorna klämta,
Domrarne jäspa och himlen är blå.
Ännu en bål med fluidum hämta;
Och lät parterna bara gå.
Hvart hän då med förlof? –
Ponera Castenhof;
Ponera vid en bål at där svettas och flämta. –
Aldeles rätt, och utan at skämta,
Sen en kall sup där åfvan på.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 2,67 out of 5)

Dikt N:o 50 - Carl Michael Bellman