Svensk poesi

Dikt på svenska


Dikt N:o 50, Om des sista Ögnekast på Ulla Winblad vid Hännes återfart ifrån Djurgården

Om des sista Ögnekast på Ulla Winblad vid Hännes återfart ifrån Djurgården.

Phoebus förnyar
De gyllende skyar,
Kring städer och byar
Bestrålar vår syn;
Hästarna blänka,
I vattnet sig sänka.
De stampa och stänka
Och gnägga til skyn. Fin.
Åskan bullrar,
På molnen kullrar;
Diana ren knallar
Bland Ekar och Tallar;
Där blixten ljungar,
Sjelf Jupiter gungar
Bland Gudar och Kungar
I vattubryn. D. C.
Hästarna lyfta svansar
Med fläktande man;
Sjelf Neptun dansar – – Corno.
Med gaffel kring Ocean;
Hjeltarna fälla lansar;
Sin pipa tar Pan;
På kärleks ban
Syns med bloss och kransar
Båd’ Ängel och Morian;
Böljorna glittra, gunga,
Tritonerna blåsa, sjunga.
Corno. —-Ulla Winblad!
Corno — — Ulla Winblad!
Kärlek dig öfvervann.
Mars sjelf med guldgaloner
Står blodig och grann,
Och uti bergena tänds Canoner
Af hvar en Neptuni man;
Gastar och Cupidoner
Omfamna hvarann’.
Men Ulla syns! skrålen Postiljoner. – – Corno.

Skeppsklockan skurrar,
Man pumpar och surrar;
Holländaren hurrar
Med hatten i hand;
Ängelsman skjuter,
Hvar knall fler minuter
Et echo utgjuter
Bland bergen vid strand. Fin.
Se på ståten,
Se Ulla i båten;
Dig böljorna skaka
Från Paphos tillbaka;
Gupp, gupp min Fröja,
Jag skådar din slöja,
Din himmelsblå tröja
Med röda band. D. C.
Hurra! håll flaskan luta,
Kringsvinga din hatt;
Och Movitz tuta – – Corno.
Vid gastarnas sorl och skratt.
Hej! från en gammal skuta
Det blixtrar så matt;
Är du besatt?
Akta dig, de skjuta.
Hurra hvad sjunga gladt!
Solen i ögat sticker;
Blås Movitz när Fredman dricker.
Corno. – – Ulla Winblad!
Corno – Ulla Winblad!
Hurra! hurra! hurra!
Neptun, min Nymph, galanter
Befalt böljorna
I dag från Djurgålns förstörda kanter
Dig lyfta och stilla dra;
Fäll dina engageanter,
Saloppen nu ta.
Farväl min Nymph! blåsen Musikanter. – – Corno.

I elektronisk utgåva av Tomas Lindgren 96-09-07.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Dikt N:o 50, Om des sista Ögnekast på Ulla Winblad vid Hännes återfart ifrån Djurgården - Carl Michael Bellman