Svensk poesi

Dikt på svenska


Dikt N:o 49

HANDLINGAR RÖRANDE
BACCHI CONCURS.
N:o 49.
Upskofs Utslag i Saken.

Som nu och emedan
Rätten funnit alla redan,
At Bacchi Parter
Tagit in så många qvarter,
At ej mer
Någon ser
Hvarken himmel, ny ell’ nedan,
Alltså må
Saken då
Vila til och med til Fredan.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 2,67 out of 5)

Dikt N:o 49 - Carl Michael Bellman