Svensk poesi

Dikt pÄ svenska


Dikt N:o 48

HANDLINGAR RÖRANDE
BACCHI CONCURS.
N:o 48.
Bacchi Bouptekning.

November den femtonde dagen,
Et tusen sjuhundra och Ă„ttio tre,
Blef Bacchi Concurs företagen
Af samtlige RÄdmÀn och BorgmÀstare,
Hos Mutter pÄ Rostock vid bordet,
SÄ fromt vid den upgÄnde Soln;
HögÀdle Herr Preses tog ordet,
Och hÀngde sin Scharlakans kappa pÄ stoln.
* * *

Kring rundeln af bordet utbreddes
Intekningar, Panter, Contracter och Köp.
Af Krögare, Krögare leddes,
Den ena han hicka, den andra han söp,
Den tredje placat liksom denna,
Han stod dÀr med ögonen hop.
Notarien formera sin penna,
Men stack hÀnne miste i Krögarmors stop.
* * *

Herr Preses med skorpan i truten,
Och Lagboken bredvid sin Pontacs-Terrin,
Fant RĂ€tten nu vara fullsuten,
Och Parten tilstÀds pÄ beramad termin;
Alt sÄ med en sup han nu varna
Den nakna vÄr Bacchus pÄ ed,
Gesundheit! i Ädle Lagfarna,
Sad Preses, och ragla med klubban pÄ sned.
* * *

Bror Mollberg Curator ad litem,
FramrÀckte Patentet, och dÀri befans
I fast, en Ölkanna, och item
I löst, en Half ankare god Pomerans,
Som fast den fans redan utdrucken,
Togs up til sex daler Contant,
En dito Butelj nÄgot sprucken,
Som just til det högsta togs up til en slant.
* * *

Af klÀdes Persedlar als inga,
Förutan den vÀst dÀri Bacchus nu stÄr.
Kling klang! ropa Preses, och klinga,
Det plagget i vÀrde tolf öre; GutÄr!
Och dessa nedkippade hasor,
DÀr tÄrna de hÀmta frisk luft,
Med öfriga paltor och trasor,
Kan intet vÀrderas af menskligt förnuft.
* * *

SÄlunda vÀrderat och skrifvit,
Och ingen ting saknadt; hur sa’ el hvaba?
Och som vi vid lagen förblifvit,
SĂ„ sjungom kamrater nu lustigt hurra!
Strunt i mina Björnars examen,
Er tjenare dricker er skÄl
Jag skÀnker Er lif och lekamen
Blott Punsch och Citroner förgylla vÄr bÄl.


Dikt N:o 48 - Carl Michael Bellman