Svensk poesi

Dikt på svenska


Dikt N:o 47

HANDLINGAR RÖRANDE
BACCHI CONCURS.
N:o 47.
Bacchi Proclama.

Bacchus snyfta, gret och stamma
I Concursen där han satt,
Och sitt fluidum anamma
Ur sin fordna gyldne tratt,
Då vid tunnan
I skymunnan,
Stod en Nalle i sitt hörn.
Bacchus böd de bästa sorter
Öl och Porter
Åt sin Björn.
Hur han där glamma
Om ett och det samma,
Och rusta och damma
Med Björn;
Viste han sit Proclamma. :||:
&nbsp
* * *

Hur han bläddra, hur han tumma
Rådstu-Rättens Protocoll,
Fick han Debet i full summa,
Och i Credit netto Noll;
Hvad han ägde
Mindre vägde,
Än hans minsta hufvud hår.
Litet Bischoff stod i glaset,
Och kalaset
Slöts i år
Tunnan var rutten,
Och ölet i putten,
Och strunt hela tutten.
Gutår!
Och därmed slöts Bankrutten. :||:


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Dikt N:o 47 - Carl Michael Bellman