Svensk poesi

Dikt pÄ svenska


Dikt N:o 39

N:o 39.

Alt förvandlas, alt gÄr omkull! :||:
Gubben Moses han hvilar trötter,
Aron kaller om sina fötter.
Drickom graföl pÄ deras mull! :||:

Gubben Moses det var en kar! :||:
Trots sĂ„ bister som nĂ„’n i Sverge,
Han slog taflorna uti berge;
SÀj mig dÄ om han nykter var. :||:

Gubben Moses för tusend Är, :||:
Han slog tappert, som man fÄtt höra,
En Egyptisker man vid öra,
SÄ han tumla. Men drick, gutÄr! :||:

Gubben Moses, en prÀst med horn, :||:
Lefde hurtigt, sin kappa svÀngde,
Dog dock Àrligt, och sig ej hÀngde,
Som en ann’ för en tunna korn. :||:

Konung Pharao stod sig slÀtt: :||:
Intet brÀnvin i Kunga huset;
Eljest Moses nog uti kruset
Hade glömt bÄde lag och rÀtt. :||:

Gubben Aron han var sÄ dÀr; :||:
Men han gjorde dock bÀst miraklet
Bakom skÀrmen i tabernaklet,
DÀr han smutta och drack sÄ hÀr. :||:

Gubben Aron ock dÀrför fick :||:
Sig en bjÀllra just bak i nacken;
Kling sad’ den nĂ€r han damp i backen.
Gubbar klinga och drick och drick. :||:

NÄ mÄ göra dÄ, Moses skÄl! :||:
Chorus ropar at du var rasker;
Fader Aron det var en Tasker.
LÄt oss klinga med glas och bÄl. :||:

Men vi lefva i annan tid, :||:
Andra hjertan och andra tankar!
Hurra lustigt! töm krus och ankar;
LÄt oss dricka, det blir dÀrvid. :||:

Ring nu samman med glas och krus! :||:
Moses fÄr nu en krans pÄ hjessen;
HÀr Àr grafven och hÀr processen;
PĂ„ hans aska vi ta et rus. :||:


Dikt N:o 39 - Carl Michael Bellman