Svensk poesi

Dikt på svenska


Dikt N:o 33

N:o 33

Magistraten uti T*** fiker
att vid riksdan vinna få justice;
varje rådman uti staden skriker,
jämrar sig nu över prejudice.
Man kan tänka, saken är också viktig,
hela rådstun pliktig
att ge kontraplan.
Man tror ej att saken snart avstannar;
rådstun nu förbannar
varje galt i stan.

Saken var den, när rätten skulle sitta
i en ganska sträng och svår kvestion,
kom en sugga fram, vid bordet titta,
satte sig vid Preses sans facon.
Preses steg då upp och komplimentera,
sade intet mera
än: gack ut din fan.
Nej, sad’ suggan, jag har så bedrivit
att jag också blivit
rådman här i stan.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)

Dikt N:o 33 - Carl Michael Bellman