Svensk poesi

Dikt på svenska


Dikt N:o 30.. vid turkens audience 1773

N:o 30.VID TURKENS AUDIENCE 1773.

Tromb. – – –

Hör Trumpetarn, alarm!
Han blåser för sqvadronen;
Så stolt i divisionen
Den modige Dragonen
Han lyfter sin arm;
Han med sin blanka klinga
Trotsar Martis larm,
Vill döden sjelf omringa,
Lustig röd och varm.
Stöt i trompeten, larm!

&nbsp
Tromb. – – –

Vänster sväng, rätta Er!
Ach se hvad equipager!
Lakejer med plumager
Och Turkar med moustacher
Så prägtigt man ser;
Se Turken med urbanen
Huru mildt han ler;
Den mordiska Morjanen
Iris hjertat ger.
Stöt i trompeten mer!

&nbsp
Tromb. – – –

Fönstren öpnas, slå i
Båd caffe, och liquerer;
Gif famntag och douceurer;
Adonis Astrild förer
Ifrån Barbari.
Den där med manteln röder,
Hvem är den? låt si;
Det är Hof-slagtarn, bröder,
Ifrån Tripoli.
Alarm och röfveri!

&nbsp
Tromb. – – –

Sicken Turk, se på den!
Se hur, Turbanen strålar
Af pärlor, guld och nålar;
Förgylda vagnen prålar
Med Sjöröfvaren;
Han andas tungt och flåsar,
Och den djefvulen
I sina tiggar-påsar
Samlar penningen;
Sen far han hem igen.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)

Dikt N:o 30.. vid turkens audience 1773 - Carl Michael Bellman
 »