Svensk poesi

Dikt på svenska


Dikt N:o 27, Som är dess sista tankar

Som är dess sista tankar

Gubben är gammal, urverket dras,
visaren visar, timman ilar.
Döden sitt timglas har ställt vid mitt glas,
kring buteljen strött sina pilar.
Törstig jag skådar min stjärna och sol.
Vandringsman, hör nu min basfiol!
Movitz, din tjänar vilar.
Klaraste sköte, ljuvliga barm!
Sorgligt den blommans liv föröddes,
som gav min far, till min sveda och harm,
vällust i den säng där jag föddes.
men båda sova. Gutår i förtret!
Sjung, Movitz, sjung om hur ögat gret
vid de cypresser som ströddes.

Raglande skugga, brusiger min,
skapad att Bacchus gå till handa;
bläddriger tunga v brännvin och vin –
Känn där far min, känn där hans anda!
Fröja och Bacchus gav kring den ett sken.
Movitz, lät bland mina fäders ben
detta mitt stoft få sig blanda!


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)

Dikt N:o 27, Som är dess sista tankar - Carl Michael Bellman