Svensk poesi

Dikt på svenska


Dikt N:o 26.. fredmans begrafning

N:o 26.FREDMANS BEGRAFNING.

Ur vägen och vik,
Se på ståten
Och hör på låten
Utaf trompeten för Bacchi lik – – –
[Tromb.]
Hör trompeten igen!
Käre vänner,
Mån någon känner
Den gamle Fredman Urmakaren? – – – [Tromb.]
Stå stilla vid en sida
Och låt processen skrida;
Ur vägen god vänner, hålt! – – – [Tromb.]
Trompeterna blåsa stolt. – – – [Tromb.]
Min granne styrk ditt mod,
värm din blod.
&nbsp

Kolmodin vår vän
För Prestafven,
Och nu till grafven
Han rider närmast Trumpetaren. – – –
[Tromb.]
Se på Kilberg så rask;
Han allena
Nu får orena
Et par halfärmar utur en ask. – – –
[Tromb.]
Stå stilla vid en sida,
Låt Lundholm ock få rida,
Med en klocka som stått i pant. – – –
[Tromb.]
Trompeterna gå galant. – – –
[Tromb.]
Min granne styrk ditt mod,
Värm din blod.
&nbsp

Fredman lefde och dog!
Bröder alla,
Vi kunna kalla
Hans själ et urvärk hans kropp en krog. – – –
[Tromb.]

Vår lefnad är kårt,
Bäst vi rusta
Och oss förlusta,
Så kommer döden och tar oss bort. – – –
[Tromb.]

Stå stilla vid en sida,
Och låt processen skrida.
Här i verlden är mycken harm. – – –
[Tromb.]

Trompeterna blåsa larm. – – –
[Tromb.]

Min granne styrk ditt mod
Värm din blod.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Dikt N:o 26.. fredmans begrafning - Carl Michael Bellman
 »