Svensk poesi

Dikt på svenska


Dikt N:o 23.. bacchi begrafning

N:o 23.BACCHI BEGRAFNING.

Så slutas våra Sorgedar
På verldens vilda haf!
Tänk, Fuhrman som sist Marskalk var,
Idag han för prestaf;
Fader Bacchus :||:
Nu somnar af.
Vi ä budna allihop :||:
I processen vandra par om par,
I processen :||:
Efter vår far.
Vi ä budna allihop. :||:

Ring samman ring, ring, ring kära barn.
Du nykterhetens vän,
Tänk Bacchus, unga friska karn,
Han är nu död, ja men!
Men Buteljen :||:
Hvar är nu den?
Vi ä budna allihop. :||:
Första ledet skall nu träda fram,
Första ledet. :||:
Drick som små lam.
Vi ä budna allihop. :||:

Den gamla Schmidten går förut,
Som härold, med en tapp.
En tunna Bacchus bar til slut,
Helt uttömd, klar och knapp.
Bacchus dödde! :||:
Drickom i kapp.
Vi ä budna allihop :||:
Til at dricka äta och må väl,
Til at dricka :||:
Utan alt gräl.
Vi ä budna allihop. :||:

Slå Bacchi sköldemärke i kras
Du redelige Schmidt.
Drick gubbar, i vårt sorg-calas,
Drick, drickom rödt och hvitt.
Bacchus sveptes :||:
I silfver-glitt.
Vi ä budna allihop :||:
Til at dricka, dansa på hans mull,
Til at dricka. :||:
Rätt nu blir jag full.
Vi ä budna allihop. :||:


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Dikt N:o 23.. bacchi begrafning - Carl Michael Bellman
«