Svensk poesi

Dikt på svenska


Dikt N:o 20, Til Fader Berg och Jergen Puckel

Til Fader Berg och Jergen Puckel.

Står du och gråter?
Valdthornet hör det låter. – – – [Corno.]
Lustig och kåter,
Blås fader Berg, det låter bra; [Fin.]
Blås til Batalje,
Nå prutta din Canalje. – – – [Corno.]
Vacker Seralje;
Min Jergen Puckel nå hurra!
Hvita handskar, Chapeau-bas;
Stråpärlor uppå hatten;
Nu han satt’en
Bakfram, nu på sida;
Bida,
Jergen vill så ha. [D. C.]

Jergen han stretar;
Si Fader Berg arbetar; – – – [Corno.]
Flickan hon letar,
Och vill i dansen gifva hand; [Fin.]
Jergen sig krummar;
Hör Fader Berg han brummar; – – – [Corno.]
Valdthornet tummar,
Blir röd i synen, blå ibland;
Flickan hoppar litet grand.
Jergen han också hoppar,
Klang! han stoppar
Pipan och sig svänger
Slänger
Benen uti sand. [D. C.]

Lustigt i harmen
Si hur han kröker armen; – – – [Corno.]
Kråset i barmen
Det fläktar och det fladdrar ut. [Fin.]
Flaskorna skaka;
Valdthornen hör de braka. – – – [Corno.]
Hufvud tilbaka,
Och Jergen rak i lifvet. Hut!
Hurra! dansa, blås och tjut,
Dansa på norr och söder
Mina Bröder.
Rigtigt Tolf Buteljer
Sväljer
Jag i en minut. [D. C.]

Sup drick och smutta.
Hurra! Valdthornen prutta. – – – [Corno.]
Flickorna skutta
Kring golfvet, bröder, hej gutår! [Fin.]
Öl på minuten.
Se Fader Berg i truten; – – – [Corno.]
Käften upbruten
Nu öfver mässings brädden står.
Käre Vänner Bacchus rår,
Venus mit lif föröder,
Mina Bröder,
Vinet i mit tycke
Mycke
Kärlek öfvergår. [D. C.]


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)

Dikt N:o 20, Til Fader Berg och Jergen Puckel - Carl Michael Bellman