Svensk poesi

Dikt på svenska


Dikt N:o 19, Til Systrarna på then Konungsliga Djurgården

Til Systrarna på then Konungsliga Djurgården.

[Tamb.] – – – Trumslagarn kommer, flickor god dag!
[Tamb.] – – – Hör hur han slår ett slag.
[Tamb.] – – – Trummor och Pipor, Bränvin och Smör.
[Tamb.] – – – Kors tocka hvirflar! hör.
Käraste Bröder och Systrar slån up Edra Tjäll;
Våfflor och Strufvor i Gröngräset ställ.

[Tamb.] – – – Dansa på gröna backar och fält,
[Tamb.] – – – Hoppa på krogen snält.
[Tamb.] – – – Systrar med hand i sidan, god dag!
[Tamb.] – – – Barfota du och jag.
Trumla Trumslagare, Mandom och Kärlek och Vin
Fröjda i Själen hvar trogen Cousin.

[Tamb.] – – – Älskliga Systrar, full menuett,
[Tamb.] – – – Trumma och Flageolett.
[Tamb.] – – – Älsklige Bröder, fulla qvarter
[Tamb.] – – – Och Basfioler fler.
Hej Pimpinella och Hoglands och sött Frontignac!
Hurra Mamseller, Gesäller och Pack!

[Tamb.] – – – Käraste Bröder fulla med dun,
[Tamb.] – – – Systrar dra til Paulun.
[Tamb.] – – – Kärlekens pilar hvässas i Öl.
[Tamb.] – – – Båtsman klif på din köl,
Pipan i munnen och skönheten inom din arm.
Trumla Trumslagare, trumla allarm.

[Tamb.] – – – Ge Fader Berg en sup vid fioln;
[Tamb.] – – – Rätt nu så skiner soln.
[Tamb.] – – – Drick nu Värdinnans skål, ja gutår!
[Tamb.] – – – Lustigt vår lefnad går.
Käraste Bröder och Systrar, Er blifver förunt
Denna Epistel, ja Amen! Trurunt.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Dikt N:o 19, Til Systrarna på then Konungsliga Djurgården - Carl Michael Bellman